Medlemsmöte 10 juni

Till medlemmar och stödmedlemmar i Växjö Bogemenskap Medlemsmöte utomhus i Växjö Bogemenskap — vi håller avståndet till varandra Onsdagen den 10 juni kl 18:30 Plats: Italienska palatset, S:t Sigfridsområdet Fika under kvällen Information – planerna för byggnation i kvarteret Portvakten? Skisser på ritningar på huset och lägenheterna, presenteras. Ansökan om byggnadslov planerar HSB att lämna…

Nya styrelsen och årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte med Växjö Bogemenskap 2020-05-12Domkyrkocentrum Växjö under bar himmel ÖppnandeOrdf Kent Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.Val av ordförande och sekreterare för mötetKent Johansson valdes till ordförande och Karin Vikström till sekreterare.Val av justerareTill att justera dagens protokoll valdes Karin Köhler och Peter Kraft.Årsmötets behöriga utlysandeGodkändes.Godkännande av dagordningGodkändes.Godkännande av röstlängdNärvarolistan godkändes som…

Årsmöte, trots allt

Årsmöte utomhus i Växjö Bogemenskap — vi håller avståndet och övriga regler gäller Den 12 maj kl 18:00 Plats: Domkyrkocentrum i Växjö, vi samlas nere på piazzan Dagordning enligt stadgarna- Verksamheten och ekonomin 2019- Val av styrelse för 2020 Årsberättelse VB 2020.rtfRapporter – Hur går det med Bogemenskapen i Växjö?– Hur går det med samverkan med HSB…

Vad händer?

Arbetet med det planerade gemensamhetsboendet vid Netto Teleborg rullar på så sakteliga, trots Coronatider. Jelena och Kent visar runt på platsen där Växjö bogmenskap kan byggas. Årsmötet är,tillsvidare, inställt och ny styrelse har inte kunnat väljas. Men för att underlätta arbetet har styrelsen knutit två resurspersoner till sig, Lottie Giertz och Sten Winquist. Styrelsen för…

Inställt årsmöte

Årsmötet 25 mars är inställt pga coronapandemin. Vi återkommer med nytt datum. Under tiden kan vi rekommendera de två senaste programmen av Pyramiden i P1 som bägge handlar om bogemenskaper. Finns i SR play. Styrelsen för Växjö Bogmenskap

Domprostemossen igen

Här skrivelse vi skickat till Smp och Växjöbostäder med skiss på hur en bebyggelse på Domprostemossen skulle kunna se ut.  Tankar tar tid! När boendeexperter uttalar sig om hur framtidens boende kommer se ut är de överens:”Troligen kommer framtidens bostäder bli mindre än de som planeras idag. I stället kommer man göra plats för gemensamma…

Kallelse till årsmöte

Årsmöte Växjö Bogemenskap Den 25 mars kl 18:30 Lokal: Biblioteket Växjö Västra Esplanaden, sal: Luna Dagordning enligt stadgarna – Verksamheten och ekonomin 2019 – Val av styrelse för 2020 Rapporter – Hur går det med Bogemenskapen i Växjö?– Hur går det med samverkan med HSB och tomten norr om Trummen vid Netto-butiken? Fika under kvällen…

God Jul!

Från vårt inspirationsställe nr 1, Tak, vill styrelsen (på bilden saknas Karin G och Anders A) tacka alla tålmodiga medlemmar för stöd och glada tillrop under året. Vi fortsätter diskussionerna med HSB och hoppas återkomma med besked i mitten av januari. Låt oss hoppas att 2020 blir året då vi får börja bygga vår bogemenskap!…