Inställt årsmöte

Årsmötet 25 mars är inställt pga coronapandemin. Vi återkommer med nytt datum. Under tiden kan vi rekommendera de två senaste programmen av Pyramiden i P1 som bägge handlar om bogemenskaper. Finns i SR play. Styrelsen för Växjö Bogmenskap

Domprostemossen igen

Här skrivelse vi skickat till Smp och Växjöbostäder med skiss på hur en bebyggelse på Domprostemossen skulle kunna se ut.  Tankar tar tid! När boendeexperter uttalar sig om hur framtidens boende kommer se ut är de överens:”Troligen kommer framtidens bostäder bli mindre än de som planeras idag. I stället kommer man göra plats för gemensamma…

Kallelse till årsmöte

Årsmöte Växjö Bogemenskap Den 25 mars kl 18:30 Lokal: Biblioteket Växjö Västra Esplanaden, sal: Luna Dagordning enligt stadgarna – Verksamheten och ekonomin 2019 – Val av styrelse för 2020 Rapporter – Hur går det med Bogemenskapen i Växjö?– Hur går det med samverkan med HSB och tomten norr om Trummen vid Netto-butiken? Fika under kvällen…

God Jul!

Från vårt inspirationsställe nr 1, Tak, vill styrelsen (på bilden saknas Karin G och Anders A) tacka alla tålmodiga medlemmar för stöd och glada tillrop under året. Vi fortsätter diskussionerna med HSB och hoppas återkomma med besked i mitten av januari. Låt oss hoppas att 2020 blir året då vi får börja bygga vår bogemenskap!…

Redovisning av enkät mm

Diskussioner med HSB Kent, Karin G, Karin V och Jelena hade ett möte med ledningen för HSB Sydost i torsdags. Vi har ännu inte fått några definitiva besked men HSB för nu diskussioner med banken för att vi ska hamna på en kostnad/hyresnivå som är rimlig. Del av huset måste också ritas om/anpassas för att…

Enkätsvar och nya medlemmar

Enkätsvar Tack för alla enkätsvar! Både vi och HSB förstår att det är svåra val att fatta så vi har bestämt att utsträcka svarstiden till sönd 10 nov. Obs! Intresseanmälan är inte bindande utan bara ett första underlag att lämna till HSB. Enkätsvaren kommmer vi att redovisa senare här på hemsidan och på kommande medlemsmöte…

Enkäten

Till medlemmarna i Växjö Bogmenenskap Som vi berättat på hemsidan och medlemsmöte har vi äntligen fått till ett samarbete med en byggare. Det är HSB som nappat på vår idé och har en bra tomt (se bif karta) som vi tycker har många av de kvaliteér vi sökt.På tomten planerar HSB att bygga 50-60 lägenheter…

ÄNTLIGEN!

Igår kunde vi berätta att vi äntligen har ett byggprojekt på gång med HSB på bra tomt intill Netto på Teleborg. Inflyttning skulle bli om drygt två år. Nu går föreningen in i ett ännu aktivare skede och senast på måndag skickar vi ut ut ett mail till alla medlemmar med mer information och frågor…

Skarpt läge!

Vi påminner om medlemsmötet nu på tisd 8 okt kl 18 i Luna på Stadsbiblioteket. Det är viktigt att så många som möjligt kommer och hjälper till med underlaget vi uppmanats ta fram till diksussionerna med HSB. Det handlar om antal lägenheter och vilka storlekar, gemensamma ytor, hyresnivåer mm. Inom kort skickar vi också ut…

Inbjudan till medlemsmöte

Äntligen kan vi presentera det projekt vi sedan en tid diskuterat tillsammans med HSB Sydost. Vi erbjuds ett tilltalande hus på en bra tomt och det inom en snart framtid. Vi har ombetts att ta fram så mycket underlag som möjligt till arkitekterna så kom och hjälp till med detta! Då berättar vi allt vi…